wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 

Hakk�m�zda

Kooperatifimiz yakla��k 30 y�l �nce kurulmu�tur. Kooperatifimizin 597 hissedar� bulunmaktad�r. Halen Bodruma 19 km uzakl�kta Turgutreisin yan�ba��nda ormanc�lar sitesine biti�ik G�m��l�k beldesinde bulunan Tav�an adas�na bakan 80 m2 br�t alanl� 600 dublex konutdan m�te�ekkil, y�zme havuzlu ve sosyal tesisleri ile �irin bir siteye sahip bir kooperatiftir.600 ADET V�LLA VE HAVUZ �N�AATLARIMIZ TAMAMLANMI� OLUP, �U ANDA YOLLARIMIZA K�L�T TA�I VE BETON KAPLAMA YAPILMAKTA, NEM PROBLEM�N� ��ZMEK ���N B�NALARIN ��LER�NE �ZOLASYON YAPILMAKTADIR. 15 HAZ�RAN �T�BAR�YLE S�TEM�Z OTURUMA A�ILMI�TIR.